ACRO YOGA

Introduction to Acro  Yoga 
- แนะนำให้รู้จักกับท่าเทคนิคพื้นฐานของ Acro Yoga และ Partner Acrobatics  อย่างปลอดภัย
- เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการฝึกในตำแหน่งทั้ง 3 ; Base, Spotter  และ Flyer ผ่านกิจกรรมการสร้าง Connection, Trust, และ Communication โดยแบ่งเป็นกลุ่มและเป็นคู่

รับจำนวนจำกัด สมัครคลิกเลย!

ACRO-YOGA1.jpg
UNIVERSAL YOGA

Explore Universal Yoga
- เปิดประสบการณ์การใหม่ด้วยเคลื่อนไหวบน"เสื่อโยคะ 2 ผืน" (Cross-mats) ที่หาไม่ได้ในการฝึกโยคะแขวงอื่นๆ โดยครู Supapan  
- เน้นการฝึกโดยใช้สติ ความรัก อิสระ ทั้งยังช่วยพัฒนาระบบประสาทสัมผัสและความเร็วของปฏิกิริยาตอบสนอง 

รับจำนวนจำกัด สมัครคลิกเลย!

yoga-charity_20sep_puifai_SQ.jpg
INSIDE FLOW

Inside Flow Intensive by kru nada รุ่น #5
- ฝึกแบบเข้มข้นทุกนาที
- สร้างความเข้าใจให้กับร่างกาย
- โฟว์ลโยคะไปกับเสียงเพลง
- ขับเคลื่อนพลังภายในแบบ non-stop
อยากฝึกกับครูณดาแบบใกล้ชิด ได้คำแนะนำตลอดการฝึก

รับจำนวนจำกัด สมัครคลิกเลย!

Inside-flow-nada-IG-No.5.jpg