top of page
Training

ครูฝึกส่วนตัว

หากคุณเพึ่งเริ่มต้นออกกำลังกาย และ ยังไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มต้นยังไง

หรือ หากคุณเคยทดลองออกกำลังกายด้วยตัวเองแล้ว แต่ยังไม่เห็นผล

เทรนเนอร์ที่ MOOV พร้อมช่วยเหลือคุณ ให้เข้าถึงเป้าหมายได้ในระยะเวลาที่ชัดเจน

bottom of page