เลือกแพคเกจที่ใช่

แบบที่ 1 : Standard Package

สมาชิกแบบ Unlimited เข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แบบที่ 2 : Premium Package

สมาชิกแบบ Unlimited เข้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

MOOV-PACK-1.jpg
MOOV-PACK-2.jpg

แบบที่ 3 : ใช้อุปกรณ์อย่างเดียว

สมาชิกแบบรายครั้ง

แบบที่ 4 : เข้าคลาสออกกำลังกาย

สมาชิกแบบรายครั้ง

MOOV-PACK-3---open-gym.jpg
MOOV-PACK-4---class-pass.jpg

อย่าพึ่งรีบตัดสินใจ หากคุณยังไม่ได้เข้ามาดูสถานที่ของเรา