การเดินทาง

บีทีเอสพญาไท ทางออก 2 

ที่อยู่

55/7 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

อีเมล

moovbkk@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

02-251-2646

02-251-9557

การให้คำปรึกษาสมาชิก

เรามุ่งเน้นในการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกให้เกิดผลลัพธ์ในการออกกำลังกายมากกว่าแค่มุ่งขายคอร์ส ทีมงานของเราผ่านการอบรมโดยเฉพาะ เพื่อที่จะสามารถแนะนำแพคเกจได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด