การเดินทาง

บีทีเอสพญาไท ทางออก 2 

ที่อยู่

55/7 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

อีเมล

moovbkk@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

02-251-2646

02-251-9557

รายละเอียดคลาสออกกำลังกาย

MOOV มีคลาสออกกำลังกายให้สมาชิกเลือกเล่นถึง 4 ห้องด้วยกัน ได้แก่ 
RIDE STUDIO, DANCE STUDIO, YOGA STUDIO และ HIIT STUDIO

คลาสของเรามีเทรนเนอร์และครูมากประสบการณ์ที่คอยดูแลให้สอนสมาชิกระหว่างคลาส